Soal SBMPTN Fisika Tahun 2012

www.hajarfisika.com
Soal SBMPTN Fisika Tahun 2012 No.1-15


Soal No.1
Informasi gerak sebuah benda diberikan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ditunjukkan gambar di bawah ini.

grafik hubungan kecepatan terhadap waktu
Jarak yang ditempuh oleh benda tersebut selama 10 sekon pertama adalah …
A. 150 m
B. 175 m
C. 200 m
D. 250 m
E. 300 m


Soal No.2
Kedua ujung sebuah pegas yang memiliki tetapan pegas 50 N/m ditarik masing-masing dengan gaya sebesar 10 N yang saling berlawanan. Pertambahan panjang pegas tersebut adalah …
A. 0,0 m
B. 0,1 m
C. 0,2 m
D. 0,3 m
E. 0,4 m


Soal No.3
Hasil campuran 1 gram es bersuhu 0°C dengan 1 cc air bersuhut 0°C dalam wadah berdinding adiabatik adalah …
A. air dan es yang jumlahnya tidak dapat ditentukan
B. air sedikit lebih banyak daripada es
C. 0,5 gram es dan 1,5 cc air
D. 1 gram es dan 1 cc air
E. 1,5 gram es dan 0,5 cc air


Soal No.4
Sebuah kawat persegi panjang PQRS dialiri arus dan berada di dalam medang magnetik yang tegak lurus bidang gambar menjauhi pengamat.
arah arus pada kawat persegi
Jika arah arus adalah PQRSP, maka …
A. besar gaya PQ dan RS sama dengan besar gaya QR dan PS
B. tidak ada torka yang bekerja pada kawat PQRS
C. gaya pada QR ke atas, sedang pada PS ke bawah
D. gaya pada PQ ke kanan, sedang pada RS ke kiri
E. kawat akan berputar searah jarum jam


Soal No.5
Sebuah kapasitor 200 mF yang mula-mula tidak bermuatan dialiri arus 5 mA selama 2 sekon. Beda tegangan yang terjadi pada kapasitor adalah …
A. 25 mV
B. 50 mV
C. 250 mV
D. 500 mV
E. 1000 mVSoal No.6
Gambar di bawah ini melukiskan lintasan rambatan cahaya di dalam tiga medium berbeda A, B, dan C.
lintasan rambatan cahaya
Pernyataan yang benar mengenai peristiwa tersebut adalah …
A. Indeks bias medium B adalah terkecil
B. kecepatan cahaya di medium B adalah terbesar
C. kecepatan cahaya di medium A lebih kecil daripada B
D. kecepatan cahaya di medium C terkecil karena lintasannya terpanjang
E. kecepatan cahaya di medium B adalah terkecil


Soal No.7
Sebuah gelombang transversal memiliki periode 2 sekon. Jika jarak antara dua titik berurutan yang berfase sama adalah 20 cm, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah …
A. 80 cm/s
B. 40 cm/s
C. 30 cm/s
D. 20 cm/s
E. 10 cm/s


Soal No.8
Gas helium (γ = 5/3) pada suhu 300 K dan tekanan 1 atm diekspansi secara adiabatik sehingga volume akhirnya menjadi delapan kali semula. Suhu akhir dari gas di dalam sistem ini adalah …
A. 75 K
B. 100 K
C. 150 K
D. 600 K
E. 900 K


Soal No.9
Permukaan sebuah lempeng logam natrium disinari dengan seberkas foton berenergi 4,43 eV. Jika fungsi kerja natrium adalah 2,28 eV, maka energi kinetik maksimum elektron yang dihasilkannya adalah …
A. 2,15 eV
B. 2,28 eV
C. 4,56 eV
D. 6,71 eV
E. 8,86 eV


Soal No.10
Sebuah roket meluncur dengan kelajuan 0,6c relative menjauhi bumi. Roket tersebut memancarkan sinyal cahaya ke arah bumi. Laju sinyal tersebut diukur oleh pengamat di bumi adalah …
A. 0,2c
B. 0,4c
C. c
D. 0,8c
E. 0,6cSoal No.11
Tinggi maksimum sebuah bola yang dilempar vertikal lebih besar daripada jika dilempar membentuk sudut dengan kecepatan awal yang sama.
SEBAB
Energi kinetik di titik tertinggi pada gerak parabola adalah minimum


Soal No.12
Arah arus lsitrik dalam suatu kawat penghantar sama dengan arah gerak elektron dalam penghantar tersebut.
SEBAB
Arus listrik dalam suatu kawat penghantar mengalir dari potensial tinggi ke rendah.


Soal No.13
Suatu gelombang stasioner memnuhi y = 10 sin (0,2π x) cos (80π t) cm, dengan x dalam sentimeter dan t dalam sekon. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah …
(1) pada x = 2,5 cm dari titik ujung tetap terjadi amplitudo maksimum
(2) besar amplitude adalah 10 cm
(3) amplitude gelombang dapat memiliki harga nol
(4) frekuensi gelombang stasioner adalah 80 Hz


Soal No.14
Di dalam rangkaian listrik lebih dari satu simpal(loop), jumlah arus yang memasuki percabangan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan percabangan. Gejala ini menunjukkan bahwa …
(1) besar arus listrik tergantung pada besar muatan
(2) energi dalam rangkaian adalah kekal
(3) arus listrik adalah besaran scalar
(4) muatan listrik adalah kekal


Soal No.15
Keadaan di bawah ini yang menyebabkan besar gaya normal yang bekerja pada benda tidak sama dengan berat benda tersebut adalah …
(1) benda diam di dasar kolam
(2) benda diam dia tas bidang miring
(3) benda berada di lift yang bergerak ke atas dengan percepatan tetap
(4) benda di atas bidang datar, ditarik ke atas dengan tali, tetapi tetap diam


No comments:

Post a Comment